KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ODNOWY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STANISŁAWA STASZICA
W TARNOWSKICH GÓRACH:

06 2030 0045 1110 0000 0387 6020
Bank BGŻ Tarnowskie Góry
 


WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ODNOWY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W TARNOWSKICH GÓRACH


Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia odbędzie się 4 marca 2016 roku (piątek) o godzinie 17.30 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ulica Piłsudskiego 1. Serdecznie zapraszamy.


INFORMACJA O PRACY STOWARZYSZENIA, 28 STYCZNIA 2015


Rok ubiegły był dla nas rokiem lichym na polu zmian w wyglądzie "Staszica". Właściwie zrobiono tylko jedną rzecz: "dokończenie" balustrady w konstrukcji schodowej na drugim piętrze.

Powodem tego była "kara", jaką Ministerstwo Pracy nałożyło na Stowarzyszenie za niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania i to był szlaban na 1%. W tym roku odzyskaliśmy tę jednoprocentową szansę i dlatego bardzo proszę - dajcie go Stowarzyszeniu, bo plan mamy "tytaniczny" - ni mniej, ni więcej tylko wykonanie schodów. Przy pięknej konstrukcji, która znów zachwyca secesyjnym kunsztem, pokryte nagryzionym przez ząb czasu linoleum strasznie "drapią po oczach". Stopni jest sto, koszt jednego - około 1000 złotych - równy rachunek: 100 000 złotych.

Jak to ugryźć:

1000 chętnych x 100 złotych
100 chętnych x 1000 złotych
10 sponsorów x 10 000 złotych

kombinacji może być wiele, chętnych oby było dużo, notabene kilku sponsorów nagrodzonych przez nas aniołami dobroci już mamy. Na innych czekają! (oczywiście aniołki).

Dla przypomnienia podaję namiary: Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach
www.staszic.tg.net.pl

KRS 0000393017 - 1%
Konto bankowe
Bank BGŻ BNP Paribas

numer rachunku
06 2030 0045 1110 0000 0387 6020

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Stowarzyszenie, jak również sprawozdanie finansowe za rok 2015 zamieszczę w lutym.
Serdecznie pozdrawiam z wyrazami szacunku

Alfreda Garczarek-Bendkowska


SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014


Publikujemy sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Budynku Liceum Ogólnokształcącego Imienia Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach za rok 2014


POBIERZ


Stowarzyszenie na rzecz odnowy budynku LO im. St. Staszica zwraca się z prośbą do wszystkich:

- absolwentów naszej Szkoły
- sympatyków II LO w Tarnowskich Górach
- wszystkich ludzi dobrej woli

o wsparcie kolejnego etapu dzieła przywracania budynkowi Liceum dawnej świetności. W niedługim czasie mamy zamiar doprowadzić do wymiany schodów łączących wszystkie poziomy szkoły. Pragniemy, by efekt prac był godny naszego Liceum oraz harmonijnie komponował się z wszystkim już przeprowadzonymi robotami. Potrzebna do zrealizowania projektu kwota jest wysoka: wynosi około 100 tysięcy złotych. Dlatego zwracamy się z apelem o przekazywanie pieniędzy na szczytny cel, najlepiej byłoby, gdyby każdy absolwent przekazał kwotę 100 złotych - wtedy prace przebiegną szybko i bezproblemowo - przyjmiemy jednak darowiznę w każdej, stosownej dla każdego absolwenta kwocie. Jeżeli Państwo zdecydują się pomóc, środki prosimy przekazywać na konto:
06 2030 0045 1110 0000 0387 6020 Bank BGŻ Tarnowskie Góry
Z góry dziękujemy.

 


Nowe konto bankowe


Stowarzyszenie na rzecz odnowy budynku LO im. S. Staszica ma nowe konto bankowe:

06 2030 0045 1110 0000 0387 6020 Bank BGŻ Tarnowskie Góry


Z pamięcią o szkole...


Upłynął pierwszy rok działalności Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku LO im. S. Staszica.
Zaczęło się na pomaturalnym zjeździe klasy IVa, która ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w 1977 roku. Absolwenci uznali, że warto dla swojej szkoły coś zrobić. Był to pierwszy impuls do powołania Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. Zostało ono zarejestrowane 7 listopada 2007 roku. Powstało z inicjatywy absolwentów szkoły, byłych i obecnych jej pracowników, ich przyjaciół, ludzi kultury i nauki miasta i powiatu. Przedstawicielem stowarzyszenia została profesor Alfreda Garczarek - Bendkowska, która w latach 1972-1990 uczyła w Staszicu historii.

Stowarzyszenie za cel swój obrało przywrócenie pierwotnego kształtu reprezentacyjnemu budynkowi szkoły, przez dziesięciolecia eksploatowanemu bez uwzględniania jego architektonicznej i historycznej wartości. Członkowie stowarzyszenia gromadzą składki z przeznaczeniem na renowację i odtworzenie detali architektonicznych, kasetonowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, stolarki okiennej, eklektycznej klatki schodowej i balustrad schodów. W zamierzeniu założycieli stowarzyszenia pozyskane środki mają zostać zaangażowane w uzgodnieniu z planami remontowymi Powiatu Tarnogórskiego i ewentualnymi pozyskanymi środkami zewnętrznymi. W swoich założeniach stowarzyszenie odwołało się więc do projektu założycieli szkoły, która zaistniała w wyniku połączenia finansowego i organizacyjnego wysiłku podmiotów publicznych i społecznych.

Do wybudowania i utworzenia w latach 1871-1874 pierwszej na terenie rejencji placówki szkolnictwa średniego przyczyniły się bowiem donacje samorządu miasta, organizacji zawodowych i ponad stu osób prywatnych, w tym m.in. hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka czy radcy Grundmanna. Plan architektoniczny budynku opracował budowniczy Donnesmarcków, Hertzog, który wcześniej wystawił podobny budynek gimnazjum w Świdnicy. Projekt przewidywał powstanie trzypiętrowej budowli z surowej cegły, w greckich formach, z bogato zastosowanymi ornamentami z terakoty w kolorze czerwonym, z pilastrami i gzymsami z żółtego materiału okładzinowego. Poza służbowymi mieszkaniami dyrektora i woźnego budynek szkolny obejmował: 8 klas, pokój konferencyjny, aulę, klasę śpiewu, salę do rysunków, pokój zbiorów przyrodniczo-historycznych, salę fizyczną, gabinet chemiczny i laboratorium w piwnicy, bibliotekę i sekretariat. Szkoła w trakcie stu trzydziestu lat funkcjonowania, mimo zmieniającej się przynależności państwowej i systemów ustrojowych, konsekwentnie służyła rozwojowi regionu, kształcąc jego elity przynależące do wielokulturowej społeczności. Wśród absolwentów szkoły wymienić należy liczne postacie zasłużone dla kultury i nauki m.in. profesorów - językoznawcę Jana Miodka, iberystę i pisarza Floriana Śmieję, artystę malarza Wernera Lubosa, chirurga Józefa Dzielickiego, polonistę Marka Piechotę, prawnika ks. Remigiusza Sobańskiego, założyciela Ruchu "Światło - Życie" bł. ks. Franciszka Blachnickiego, literatów - Piotra Guzego, Bolesława Lubosza, Christiana Skrzyposzka, Donata Kirscha.

Obecnie w budynku głównym szkoły na 4 kondygnacjach znajdują się 23 sale lekcyjne, sekretariat, pokój nauczycielski, aula, gabinety higienistki i psychologa szkolnego, siłownia, szatnie. Odrębny budynek stanowi sala gimnastyczna. Z funduszy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w roku 2006 wymieniono dach sali gimnastycznej, w roku 2007 dokonano osuszenia i izolacji fundamentów budynku głównego i sali gimnastycznej. W trakcie wakacji 2008 roku wymieniono w budynku instalację elektryczną, odrestaurowano konstrukcję żeliwną klatki schodowej i balustrady na schodach oraz położono tynki i pomalowano korytarze, klatkę schodową i aulę szkoły. Z funduszy stowarzyszenia odrestaurowano dębowe pochwyty przy balustradach, oryginalny historyczny dzwonek przy wejściu do szkoły, odtworzono w pierwotnym kształcie wielkie drzwi do szkolnej auli oraz zachowaną parę drzwi z pierwotnego wystroju szkoły.

Sylwia Koj


LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO P.N. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W TARNOWSKICH GÓRACH Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO 1 (adres dla doręczeń to adres przedstawiciela stowarzyszenia)

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia zwykłego o w/w nazwie obecni na zebraniu w dniu 23 października 2007 r. świadomi odpowiedzialności prawnej oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art.3 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 ze zm.)

Alfreda Garczarek - Bendkowska
Danuta Golis
Gabriela Hora
Mariola Szymura
Andrzej Pilot
Wiesław Morys
Krzysztof Mazik
Kazimierz Sporoń
Sławomir Wilk
Krystyna Kosmala
Marek Stawiński


 

Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy
Budynku Liceum Ogólnokształcącego Imienia Stanisława Staszica
w Tarnowskich Górach
ul. Piłsudskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry
realizacja strony www:
Portal Powiatu Tarnogórskiego